Konsulentens blog

Konsulentens blog

Nyheder mv. fra teknologiens verden

Her på denne blok vil man kunne finde nyheder, gode råd, fif og fiduser, som vi støder på i vores arbejde med it og digitalisering.

Du er velkommen til at komme med kommentarer eller tage andre emne op mv. Du skal bare vide, at der er tale om et offentligt forum.

Vi forbeholder os derfor ret til at fjerne synspunkter, kommentarer mv. fra blokken, hvis vi finder det nødvendigt.

1.december 2014 nye selvbetjenings områder

vejledning af vejledernePosted by Morten Fri, December 05, 2014 12:27:50

Den 1. december overgik flere områder til digital selvbetjening. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for at informere borgerne om det, og i den forbindelse er der udviklet nye materialer. Det drejer sig om ikoner, webbannere, annoncer og budskabspapirer, som I alle er velkomne til at bruge på hjemmesider eller i andre sammenhænge. Materialet kan hentes på www.borger.dk/kampagne.

Til borgere, der har svært ved det digitale

Folderen, der er særligt målrettet borgere, der har svært ved det digitale, forklarer om muligheder for at lære om it, muligheden for at blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige og muligheden for at få hjælp eller blive betjent på anden vis, når det drejer sig om digital selvbetjening.

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at de borgere der er fritaget fra Digital Post ikke automatisk er undtaget digital selvbetjening. Hvis man har vanskeligt ved at bruge en digital selvbetjeningsløsning, skal man gå i Borgerservice, hvor man vil få den hjælp, man har behov for. Hvorvidt borgeren skal betjenes på anden vis er en vurdering, der finder sted, når borgeren henvender sig i Borgerservice. Denne vurdering baseres bl.a. ud fra forhold som f.ex om borgeren har et særligt handicap eller mangler de rette it-kompetencer.

Folderen kan hentes her:

https://www.borger.dk/for-myndigheder/Documents/Borgerdk_M65_hj%C3%A6lpefolder_endelig.pdf
Folderen er en opdateret version (november 2014) af en tidligere folder af samme navn.

Telecentre-danmark er ved at undersøge om folderen skal laves i papirudgave og skal holde datastuerne orienteret.